Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Vilniaus rajono
savivaldybės administracija, 2021

Pradzia >> Gyvosios gamtos(biologinės įvairovės) bei želdinių ir želdinių būklės monitoringas